Usługi dla potrzeb organizacji szkoły letniej i wizyty studyjnej w projekcie „GECON- Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji”.