Przetarg ofertowy na samochód CITROEN BERLINGO - Szczecin

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Pomorski ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin

ogłasza przetarg ofertowy na samochód:

samochód osobowy marki Citroen Berlingo 1,6 HDI 110 80,00 KW nr rej. WE 4340P, rok produkcji 2008, przebieg 289 740 km

cena wywoławcza  3 000,00 PLN (brutto)

Samochód można oglądać na parkingu Oddziału Pomorskiego PIG-PIB  w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 20, w dni powszednie w godz. 09.00-12.00, po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Pan Rafał Benedyczak tel. kom. 517 080 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Pani Marta Wunsch tel. 91 43 23 437; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 01-04-2022 do godz. 10:00.

Wadium należy wpłacić na konto:

GETIN NOBILE BANK  04 1560 0013 2597 2347 9917 0001

dopisując na poleceniu przelewu: „Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo WE 4340P” .

Wadium osób, które zaproponują najwyższą cenę zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym zostanie zwrócone.

Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, sprzedający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu.

złożenie formularza oferty, który powinien zawierać:imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywoławcza,oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym danego środka trwałego,podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniu.dowód wpłaty wadium,wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty

Oferty należy składać w Sekretariacie Oddziału Pomorskiego PIG-PIB w Szczecinie ul. Wieniawskiego 20,  pok. 7  do dnia  01-04-2022 r.  do godz. 10.00.

Na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg ofertowy na samochód - nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 01.04.2022”.

O zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Oddziału Pomorskiego PIG-PIB, a nie data jego nadania.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania (zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert) w każdej chwili przetargu (do momentu wyboru oferty) bez konieczności podawania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom żadne roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01-04-2022 r. o godz. 10.30 w  Sekretariacie Oddziału Pomorskiego PIG-PIB w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 20, pok. 7

Szczegółowe informacje na temat ww. środków trwałych na stronie https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow.html 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy;
  • Oświadczenie oferenta;
  • Wycena pojazdu
 
Download this file (Wycena WE 4340P -.pdf)Wycena WE 4340P -.pdf[0]2197 kB17.03.2022
Download this file (Formularz ofertowy WE4340P.docx)Formularz ofertowy WE4340P.docx[0]114 kB18.03.2022
Download this file (Oswiadczenie oferenta.docx)Oswiadczenie oferenta.docx[0]115 kB17.03.2022
Download this file (zawiadomienie o rozstrzygnieciu WE 4340P.pdf)zawiadomienie o rozstrzygnieciu WE 4340P.pdf[0]78 kB06.04.2022