Dostawa odzieży ochronnej i wyposażenia ochronnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego