Kompleksowa organizacja konferencji pt. Współczesne problemy Geologii Inżynierskiej (WPGI 2020)