Usługa całodobowego monitoringu, dozoru i ochrony terenu, obiektów i mienia oraz obsługa portierni i centrali telefonicznej w Oddziale Dolnośląskim i Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego