Rozbiórka budynku socjalno-biurowego w APG w Szurpiłach