II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”

Download as iCal file
From Tuesday, 14 May 2019 -  9:00
To Friday, 17 May 2019 -  4:00
Location 
Szczawnica, DWOREK GOŚCINNY, ul. Park Górny 7
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”, która odbędzie się w dniach 14 - 17 maja 2019 r. w Szczawnicy.


Po blisko 4 latach, które upłynęły od poprzedniej konferencji "O!suwisko" w Wieliczce, zapraszamy do zaprezentowania najnowszych wyników badań zmierzających do lepszego rozpoznania zagadnień związanych z procesami osuwiskowymi oraz do dyskusji na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom ruchów masowych.

Konferencja skierowana jest do środowiska badawczo-naukowego oraz administracji rządowej i samorządowej. Liczymy na spotkanie w szerokim gronie dyskusyjnym zorientowanym na zagadnienia związane z tematyką osuwiskową.

Problematyka konferencji będzie dotyczyła osuwisk, a w szczególności:

 • przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli,
 • modeli ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu powierzchni poślizgu,
 • zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk,
 • metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk,
 • systemów rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie,
 • rejestracji i kartografii osuwisk w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO),
 • monitoringu osuwisk (powierzchniowego, wgłębnego, bezpośredniego, zdalnego),
 • sukcesów i porażek zastosowania zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych,
 • zagrożeń osuwiskowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego,
 • zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich, zabytkowych i innych,
 • rozwoju osuwisk w nawiązaniu do danych historycznych i datowań,
 • prognostyki i oceny ryzyka,
 • sposobów i trwałości zabezpieczenia terenów objętych osuwiskami,
 • zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z rozpoznaniem osuwisk.

W ramach konferencji w dniach 14 – 16 maja 2019 r. zaplanowano sesje referatowe i sesję posterową, a w dniu 17 maja 2019 r. całodniową wycieczkę terenową w rejon zagrożony osuwiskami.

Planuje się przygotowanie materiałów konferencyjnych obejmujących m.in. streszczenia wystąpień i posterów uczestników konferencji (w formie pdf) oraz pokonferencyjne wydanie czasopism naukowych - Geological Quarterly i Biuletynu PIG, obejmujących recenzowane artykuły dostarczone rzez uczestników konferencji.

WAŻNE TERMINY

 • do 31 marca 2019 r. - termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wycieczce terenowej,
 • do 31 marca 2019 r. - termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów.

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po rejestracji uczestnictwa poprzez formularz zgłoszenia uczestnictwa on-line oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.

OPŁATY

 • do 15 kwietnia 2019 r. - termin uiszczenia pełnej opłaty konferencyjnej (790 PLN),
 • do 15 kwietnia 2019 r.  - termin uiszczenia opłaty za udział w wycieczce terenowej (50 PLN).

Opłaty konferencyjne należy wnosić przelewem na konto bankowe:

92 1560 0013 2233 5196 5000 0142
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz z dopisek OSUWISKO 2019

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w trzech dniach konferencji (14 - 16 maja 2019 r.), materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche, uroczystą kolację w dniu 14 maja 2019 r, kolację grillową w dniu 16 maja 2019 r.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania uczestników konferencji.
Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.

KONTAKT

Biuro Organizacyjne II Ogólnopolskiej Konferencji O!SUWISKO
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 45 92 156, 22 45 92 224

  pdf KOMUNIKAT 2 (2.21 MB)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa on-line znajdują się na stronie internetowej konferencji: osuwisko2019.pgi.gov.pl