Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego spowodowany występowaniem niżówki hydrogeologicznej zostaje odwołany z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Categories

Documents

Image Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.05.2022 - 31.05.2022 Popular

131 downloads

Download (pdf, 3.65 MB)

Prognoza 4b_2022.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.05.2022 - 31.05.2022

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-31.05.2022 r.

W maju 2022 r. nie prognozuje się wystąpienia stanu zagrożenia związanego z wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym. Natomiast przewiduje się, że zjawisko takie będzie występować lokalnie. Zwraca się uwagę, że zwierciadło wody na znacznych terenach kraju układać się może w strefie SNG-SNO, czyli w warunkach bliskich przekroczenia stanu granicznego niżówki. Jeśli sytuacja meteorologiczno - hydrologiczna w maju będzie niekorzystna, to w dłuższej perspektywie - w czerwcu, szczególnie w północnej Polsce (w tym głownie woj.: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, podlaskie) może dojść do rozwoju niżówki hydrogeologicznej w skali regionalnej.  

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

Image Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. Popular

103 downloads

Download (pdf, 2.05 MB)

Komunikat 4a_2022.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 marca 2022 r.

  • W marcu br. obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowane zostało głównie w południowej oraz centralnej Polsce i dotyczyło około 47% objętych analizą punktów obserwacyjnych. Również w przypadku około 47% analizowanych punktów obserwacyjnych nastąpił w tym czasie wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Wyższy, w stosunku do poprzedniego miesiąca, średni poziom wód podziemnych odnotowany został głównie w zachodniej, wschodniej i północnej części kraju.
  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w marcu utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.
    W przypadku około 97% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia.
  • W marcu br. nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało w 16 punktach obserwacyjnych na obszarach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.