Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Pojawiło się nowe ostrzeżenie PSH nr 2/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Categories

Documents

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.12.2021 - 31.12.2021 New

20 downloads

Download (pdf, 3.75 MB)

Prognoza sytuacji hydrogeolocznej w strefach zasilania i poboru wód podziemncyh 01.12-31.12.2021.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.12.2021 - 31.12.2021

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31.12.2021 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w grudniu 2021 r. prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim.

Ponadto, zjawisko niżówki hydrogeologicznej w okresie nadchodzących tygodni może występować lokalnie na innych obszarach kraju, szczególnie w obrębie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

 

pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.

76 downloads

Download (pdf, 3.04 MB)

Komunikat nr 8a2021 o sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r..pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 października 2021 r.

  • Na przeważającym obszarze kraju nastąpiło obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych zarejestrowano tylko lokalnie, najczęściej w centralnej i wschodniej części kraju.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę.

  • W październiku br. na części obszaru Polski nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W skali regionalnej, w omawianym miesiącu niżówka występowała na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO odnotowano także w punktach monitoringowych zlokalizowanych w centralnej i południowej części kraju.

pdf Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popular

250 downloads

Download (png, 115 KB)

Ostrzeżenie PSH 2 2021.png

Ostrzeżenie PSH nr 2/2021 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Informujemy, że zgodnie z prognozowaną sytuacją hydrogeologiczną w najbliższych tygodniach na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się lub wystąpienia stanów wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych w skali wskazującej na zjawisko niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym. W związku z powyższym państwowa służba hydrogeologiczna wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla wymienionych wyżej obszarów.

30 września 2021 r.