Folder Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Documents

pdf Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019 Popular

By 600 downloads

Download (pdf, 57 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 1 2019.pdf

W związku z przekroczeniem w lipcu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w SIERPNIU 2019 r. w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze województw:  wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego  (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (cześć północno-zachodnia), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (cześć północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wyżej wymienionych obszarach. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2019 - 31.08.2019 Popular

By 605 downloads

Download (pdf, 15.08 MB)

Prognoza 6b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2019 - 31.08.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz lokalnie warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Image Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2019 Popular

By 235 downloads

Download (pdf, 5.91 MB)

Komunikat 3a_2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu do stanu udokumentowanego w pierwszym kwartale hydrologicznym br.