Geotermia w Zamościu

Do grona miejscowości wykorzystujących energię geotermalną do celów ciepłowniczych chce dołączyć Zamość.

O tym jak duże ma na to szanse, dyskutowano 22 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Zamość.

Ponieważ geotermia to także gruntowe pompy ciepła, w dyskusji nie mogło zabraknąć analizy potencjału geotermii niskotemperaturowej dla rejonu Zamościa. Prezentacje na ten temat przedstawił dr Jacek Kocyła z PIG-PIB - lider zadania WP3 projektu "Geothermal4PL - Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce". Wykorzystując zasoby danych gromadzonych w bazach danych geologicznych, dr Kocyła przeprowadził wstępną analizę. Jak się okazało, warunki geologiczne i hydrogeologiczne miasta Zamość, występujące na głębokości ok. 75 m, stanowią dobry potencjał dla gruntowych pomp ciepła.

zamosc 3
Dr Jacek Kocyła, lider zadania WP3 projektu Geothermal4PL prezentuje analizy potencjału geotermii niskotemperaturowej dla rejonu Zamościa w kontekście możliwości instalowania gruntowych pomp ciepła

Na zlecenie prezydenta Zamościa specjaliści z PIG-PIB wykonali ekspertyzę pt. Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Zamościu.

W spotkaniu, na którym prezentowano jej wyniki, udział wzięli przedstawiciele urzędu miasta z prezydentem Andrzejem Wnukiem na czele, a także radni, którzy w przyszłości wspólnie będą podejmowali decyzję o ewentualnych inwestycjach geotermalnych w mieście. Na spotkaniu nie mogło także zabraknąć lokalnych mediów, zainteresowanych rozwojem miasta.

zamosc 2

Spotkanie otworzył Andrzej Wnuk – Prezydent Zamościa

Spotkanie, które odbyło się w Zamościu, zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii UE.

logos

Tekst i zdjęcia: Anna Bagińska