Wizyta studyjna w Bergen

W planowaniu instalacji pomp ciepła istotną rolę odgrywają badania TRT, czyli testy reakcji termicznej.

Pod koniec sierpnia 2017 podczas wizyty studyjnej w Bergen związanej z kalibracją sondy TRT w ramach realizacji wspólnego projektu Geothermal4PL specjaliści z Polski i Norwegii przeprowadzili terenowe testy wydajności otworowego wymiennika ciepła o głębokości ponad 200 m.

"Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce” – tak brzmi pełna nazwa projektu Geothermal4PL, realizowanego wspólnie z Norwegami, którzy mają ogromne doświadczenie w wykorzystaniu źródeł energii geotermalnej.

W ramach projektu pracownicy PIG-PIB wraz z norweskimi partnerami z ośrodka badawczego Christian Michaelsen Research (CMR) wymienili się doświadczeniami w zakresie metodyki badań efektywnej wydajności otworowych wymienników ciepła za pomocą sondy TRT (test reakcji termicznej). Badanie przeprowadzono w Bergen w Norwegii w otworowym wymienniku ciepła w otworze o głębokości 220 m p.p.t., który ma konstrukcję podwójnej u-rurki o zewnętrznej średnicy 32 mm. Otwór i urządzenie udostępnił CMR.

Badany wymiennik jest jednym z elementów dolnego źródła ciepła dla instalacji chłodniczo – grzewczej opartej o gruntowe pompy ciepła dla nowo projektowanego kompleksu wystawienniczego maszyn rolniczych. W ramach badań przeprowadzono profilowania temperaturowe wraz z testem dyssypacji termicznej otworu oraz trwające 48 godzin badanie TRT.

Dzięki wizycie w Norwegii pracownicy PIG-PIB poznali metodykę badania głębokich otworowych wymienników ciepła. Typowa głębokość otworów w Polsce wynosi 100 m – ponad dwa razy mniej niż otwór badany w Bergen.

Wyniki testów zostaną opracowane przez ekspertów z PIG-PIB i CMR. Dalsza współpraca dotyczyć będzie porównania uzyskanych wyników oraz stosowanych sposobów interpretacji danych pomiarowych. Zostanie również wykonana kalibracja wyników pomiarów punktowych świstawką termiczną (termometr pt100) z wynikami pomiarów światłowodowych (optic fibre).

Tekst i zdjęcia.: Grzegorz Ryżyński i Paweł Czarniak

logos

img 2770

Polsko Norweski zespół uczestników projektu GeoThermal4PL w trakcie wykonywania profilu temperatury początkowej otworowego wymiennika ciepła (od lewej: Ove Sivertsen (B. Fondenes AS), Kirsti Midttømme (CMR), Paweł Czarniak (PIG-PIB).

img 2776

Jako poligon badawczy posłużył otworowy wymiennik ciepła o konstrukcji podwójnej u-rurki o średnicy 32 m, o głębokości 220 m. Sonda TRT, model GeRT, posiadana przez PIG-PIB umożliwia badanie tego typu wymienników.

img 2774

W celu monitorowania zmienności temperatury w trakcie testu TRT oraz późniejszej eksploatacji otworu został zainstalowany optyczny system monitoringowy (optic fibre sensor). W ramach wizyty w Bergen specjaliści z CMR dzielili się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami PIG-PIB dotyczącymi technik monitoringu temperatury metodami optycznymi. (od lewej: Stian Stavland (CMR), Paweł Czarniak (PIG-PIB).

img 2787

Test TRT został uruchomiony. Polsko -norweski zespół uczestników projektu GT4PL rejestruje pierwsze odczyty.

img 2788

Po zakończeniu testu TRT standardowo wykonuje się test dyssypacji termicznej. Profilowania temperaturowe wykonywane w interwale godzinowym po zakończeniu nagrzewania otworu umożliwiają zidentyfikowanie stref anomalnych właściwości termicznych oraz określenie tempa powrotu temperatury do warunków naturalnych.