Warsztaty z termogeologii w PIG-PIB

Geotermia niskotemperaturowa zdobywa coraz większą popularność w Polsce.

Korzysta z niej i przemysł, i gospodarstwa domowe. Polscy badacze wypracowują nowe metody wykorzystania geotermalnego potencjału Ziemi. Korzystają także z doświadczeń zagranicznych ośrodków. Nieustannie pogłębiają swoją wiedzę i szkolą się, by projektowane instalacje były jak najbardziej wydajne.

W ramach zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń polsko-norweski zespół geologów pod koniec sierpnia odbyły się warsztaty poprowadzone przez eksperta z Wielkiej Brytanii. Ich celem było podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej zespołu projektowego Geothermal4PL w zakresie geotermii niskotemperaturowej.

szkolenie termogeologia

Warsztaty z termogeologii, zorganizowane w ramach projektu Geothermal4PL

Ważnym elementem kursu były zagadnienia poświęcone aspektom projektowym systemów zamkniętych – gruntowych wymienników ciepła, które są najpopularniejszym rozwiązaniem w naszym kraju. Zajęcia praktyczne, prowadzone w programie Earth Energy Designer oraz rozwiązywanie ćwiczeń obliczeniowych pozwoliły uczestnikom zapoznać się z zagadnieniem optymalizacji gruntowych wymienników ciepła dla projektowanych inwestycji oraz prowadzeniem symulacji spadku temperatury masywu gruntowo-skalnego w trakcie 30 letniej eksploatacji systemu. Poprawne zaprojektowanie i dobranie optymalnej liczby odwiertów jest kluczowe dla poprawnej pracy systemów gruntowych pomp ciepła, a wykonanie odwiertów stanowi znaczną część kosztów systemów geotermii niskotemperaturowej.

szkolenie termogeologia 3

W trakcie warsztatów odbywały się zajęcia praktyczne - m.in. własne obliczenia z użyciem EED oraz arkuszy kalkulacyjnych

Zakres warsztatów obejmował 9 bloków tematycznych:

  1. Wprowadzenie do pomp ciepła
  2. Grunt jako podziemny zbiornik ciepła
  3. Opcje i zastosowania geotermalnych pomp ciepła
  4. Fizyka podpowierzchniowego przepływu ciepła – wprowadzenie
  5. Systemy otwarte: Wprowadzenie do aspektów projektowych
  6. Systemy zamknięte: Wprowadzenie do aspektów projektowych
  7. Badania efektywnej przewodności cieplnej otworowych wymienników ciepła (Test Reakcji Termicznej - TRT)
  8. Wody kopalniane jako dolne źródło do ogrzewania i chłodzenia
  9. Projektowanie zamkniętych systemów geotermalnych wraz z ćwiczeniami z wykorzystaniem oprogramowania Earth Energy Designer.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Geothermal4PL „Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce”, realizowanego pod kierownictwem dr. Macieja Kłonowskiego.

Szkolenie obejmowało treści kursów „An Introduction to Ground Source Heating and Cooling” i „Intermediate Thermogeology”.

Warsztaty poprowadził hydrogeolog David Banks z firmy konsultingowej Holymoor Consultancy Ltd. z Wielkiej Brytanii, m.in. autor monografii „An Introduction to Thermogeology: Grond Source Heating and Cooling” (2012), trener i współautor materiałów szkoleniowych adresowanych do projektantów i instalatorów instalacji gruntowych pomp ciepła GEOTRAINET (geotrainet.eu). David Banks posiada ponad 25 letnie doświadczenie w doradztwie w sektorze ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem systemów gruntowych pomp ciepła, od lat prowadzi wykłady na uniwersytetach w Sheffield, Leeds i Newcastle-upon-Tyne. Przez ponad 10 lat był pracownikiem Norweskiej Służby Geologicznej - co ma istotne znaczenie dla projektu, gdyż podczas warsztatów uczestnicy poznali norweskie warunki i praktyki w geotermii płytkiej.

david

Warsztaty poprowadził David Banks z firmy konsultingowej Holymoor Consultancy Ltd. z Wielkiej Brytanii

Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów będzie przekazana dalej. Posłuży m.in. do opracowania programu szkolenia dla interesariuszy projektu Geothermal4PL, które jest zaplanowane na październik 2017 roku.

szkolenie termogeologia 2

Prowadzący warsztaty David Banks oraz uczestnik - Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB

Projekt Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce" jest polsko-norweskim przedsięwzięciem kierowanym przez dr. Macieja Kłonowskiego i realizowanym ze środków z Program Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD).

logos

Tekst: Grzegorz Ryżyński, Magdalena Sidorczuk, wsp. Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Magdalena Sidorczuk, Maciej Kłonowski