Konferencja geotermalna w Łodzi

Geotermia płytka i głęboka – dwa komplementarne projekty ze środków EOG.

 W dniu 18.09.2017 koordynator projektu Geothermal4PL dr Maciej Kłonowski i lider zadania WP4 Grzegorz Ryżyński uczestniczyli w Łodzi w konferencji otwierającej projekt pt. Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce. Koordynatorem projektu jest dr hab. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN.

Projekt, który został zainaugurowany podczas konferencji, podobnie jak projekt Geothermal4PL, realizowany jest w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014, Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dotyczy on oceny możliwości wykorzystania energii hydrogeotermalnej średnio- i wysokotemperaturowej w wybranych lokalizacjach na terenie Polski. Beneficjentem Funduszy EOG jest w tym przypadku konsorcjum polskich instytucji naukowych, uczelni wyższych i samorządów. Ze strony krajów darczyńców partnerami projektu są: instytut badawczy Christian Michelsen Research AS z Norwegii i Krajowa Agencja Energii – Orkustofnun z Islandii.

konferencja otwierajaca eog art

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

Podczas konferencji przedstawiona została prezentacja pt. Projekt Geothermal4PL – wsparcie zrównoważonego rozwoju płytkiej geotermii na terenie obszarów objętych Programem Mieszkanie Plus, podczas której dr Maciej Kłonowski omówił cel i potrzebę realizacji projektu oraz planowane rezultaty.

klonowski lodz art

Maciej Kłonowski z PIG-PIB przedstawia projekt Geothermal4PL

Oba projekty, zainicjowane przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, pokrywają pełne spektrum zagadnień związanych z geotermią w Polsce – od geotermii płytkiej do wód termalnych średnio- i wysokotemperaturowych.

Ze względu na wspomnianą komplementarność zagadnień opracowywanych z tych samych funduszy oraz w ramach tego samego Programu PL04 koordynatorzy projektów, a także przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – Pan Marcin Mazurowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, zadeklarowali ścisłą współpracę podczas ich realizowania, wymianę informacji oraz udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektów.

Więcej informacji nt. projektu Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce można znaleźć na jego stronie internetowej.

Tekst: Maciej Kłonowski

Zdjęcia: Aleksandra Kasztelewicz, Grzegorz Ryżyński

 
Download this file (prezentacja_GT4PL_Lodz_18.09.2017_PL.pdf)Prezentacja: Projekt Geothermal4PL[0]2537 kB26.09.2017
Download this file (prezentacja_GT4PL_Lodz_18.09.2017_EN.pdf)Presentation: Geothermal4PL project[0]2478 kB26.09.2017