Geothermal4PL na kongresie geotermalnym w Monachium

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w Niemieckim Kongresie Geotermalnym w Monachium – jednym z najważniejszych i największych wydarzeń branżowych organizowanych przez naszych zachodnich sąsiadów.

Podczas sesji poświęconej płytkiej geotermii, która odbyła się w dniu 13.09.2017 r., w ramach realizacji projektu Geothermal4PL pracownicy Instytutu dr Maciej Kłonowski (koordynator projektu) i dr Jacek Kocyła (lider zadania WP3) przedstawili prezentację dotyczącą procesu pozyskiwania, interpretacji i reklasyfikacji danych geologicznych na potrzeby oceny potencjału płytkiej energii geotermalnej i wykonywania map geotermicznych.

monacium1

Dr Maciej Kłonowski, koordynator projektu Geothermal4PL, przedstawia prezentację podczas Niemieckiego Kongresu Geotermalnego w Monachium

monachium7

Dr Jacek Kocyła, lider zadania WP3 omawia kwestię pozyskania i wykorzystania danych geologicznych w rozwoju płytkiej geotermii

Podczas Kongresu aspekty związane z projektem Geothermal4PL reprezentowały również mgr Eliza Dziekan-Kamińska i dr Magdalena Sidorczuk, liderki zadania WP2 i zadania WP5, oraz współautorki głównego referatu. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołała rzeczową dyskusję.

Niemiecki Kongres Geotermalny 2017 dotyczył tematyki związanej z różnymi rodzajami geotermii: średnio- i wysokotemperaturową energią hydrogeotermalną, energią gorących skał, geotermią płytką, ogrzewaniem i klimatyzacją budynków, głębokimi wierceniami, technikami wiertniczymi, poszukiwaniem i eksploatacją wód geotermalnych, metodami geofizycznymi, potencjałem geotermicznym, zarządzaniem zasobami wód geotermalnych.

Partnerami tegorocznego Kongresu były Austria oraz region Ameryki Środkowej. Podczas kongresu odbywały się sesje referatowe i warsztaty poświęcone geotermii regionalnej, w tym dotyczące regionu alpejskiego i molasy południowoniemieckiej oraz potencjału i możliwości rozwoju geotermii w Ameryce Środkowej.

W trakcie Kongresu miała miejsce sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 25 posterów. Przedstawiciele PIG-PIB wzięli udział w referatach poświęconych projektom finansowanym ze środków UE, których Instytut jest partnerem, tj. GeoPLASMA-CE, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz GMEX, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020.

Uczestnictwo pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w poprzednich edycjach Kongresu miało na celu prezentację osiągnięć Instytutu w dziedzinie geotermii, w tym udział w projektach międzynarodowych takich jak TransGeoTherm i GeoPLASMA-CE.

monochium

Delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na Niemieckim Kongresie Geotermalnym w Monachium. Od lewej stoją: dr Magdalena Sidorczuk - lider zadania WP5, dr Jacek Kocyła - lider zadania WP3, mgr Eliza Dziekan - Kamińska - lider zadania WP2 oraz dr Maciej Kłonowski - koordynator projektu Geothermal4PL

Tekst: Maciej Kłonowski

Foto: Magdalena Sidorczuk