Geotermia na POL-ECO SYSTEM w Poznaniu

W tym roku podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System na stoisku Państwowego Instytutu Geologicznego dominowała tematyka geotermalna.

Możliwości wykorzystania płytkiej geotermii i wód termalnych, które zaliczane są do złóż kopalin, do celów energetycznych i rekreacyjnych to problematyka szeroko dyskutowana obecnie w kraju ze względu na ogromny potencjał energii geotermalnej. Obecni w Poznaniu eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB odpowiadali na pytania osób odwiedzających targi dotyczące praktycznego wykorzystania ciepła Ziemi oraz udzielali informacji na temat projektu Geothermal4PL. Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce realizowanego przez PIG– PIB we współpracy z Christian Michelsen Research AS. Na stanowisku Instytutu prezentowane były plansze informacyjne i materiały na temat geotermii niskotemperaturowej oraz realizowanych aktualnie projektów dotyczących płytkiej geotermii oraz wykorzystania wód termalnych. Przeprowadzono także konkurs tematyczny, po rozwiązaniu którego można było otrzymać piękne okazy minerałów.

 

stoisko poleco

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na targach Pol-Eco System

 

stoisko poleco2

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na targach Pol-Eco System

 

stoisko poleco3

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na targach Pol-Eco System

 

zespol

Zespół projektu Geothermal4PL. Od lewej: dr Maciej Kłonowski (koordynator projektu), Maja Kowalska, Andrzej Rudnicki

 

Ministerstwo Środowiska zorganizowało pierwszego dnia targów specjalną sesję podzieloną na trzy panele dotyczące polityki surowcowej państwa, aspektów prawnych i środowiskowych badań dna oceanicznego oraz geotermii.

W panelu dyskusyjnym poświęconym geotermii Ciepło Ziemi – geotermia i geotermika uczestniczył sekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, dr hab. Beata Kępińska prof. IGSMI PAN, dr Roman Wójcik Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Wojciech Ignacok Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska oraz dr Mariusz Socha z PIG-PIB. W panelu udział wzięli także przedstawiciele PIG-PIB – zastępca dyrektora Instytutu ds. służby geologicznej dr Agnieszka Wójcik, dr Kamilla Olejniczak, Maja Kowalska, Andrzej Rudnicki oraz dr Maciej Kłonowski. Dr Socha przedstawił działania Instytutu w zakresie badań dotyczących wód termalnych, a dr Kłonowski omówił międzynarodowe projekty dotyczące geotermii niskotemperaturowej realizowane przez PIG-PIB. Dr Kłonowski zaprosił wszystkich zainteresowanych geotermią niskiej entalpii na konferencję pt. „Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL”, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. podczas 7. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Eksperci uczestniczący w dyskusji poruszyli m.in. problemy związane z wykorzystaniem ciepła Ziemi w Polsce. Prof. Beata Kępińska z Polskiej Akademii Nauk zwróciła uwagę na wysoką cenę wierceń geotermalnych na terenie naszego kraju oraz konieczność powołania funduszu ubezpieczenia inwestycji geotermalnych. Zdaniem prof. Kępińskiej, ze względu na warunki geologiczne w Polsce, geotermię łatwiej stosować do ogrzewania niż produkcji energii elektrycznej. Formuła panelu otwartego dla publiczności z udziałem ekspertów reprezentujących różne instytucje pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń.

 

 panel

Panel dyskusyjny Ciepło Ziemi – geotermia i geotermika. Od lewej: sekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, dr hab. Beata Kępińska prof. IGSMI PAN, dr Roman Wójcik Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, dr Mariusz Socha z PIG-PIB oraz Wojciech Ignacok Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska.

 

W drugim dniu targów odbyła się konferencja zorganizowana przez Ambasadę Królestwa Norwegii i Biuro Radcy Handlowego pn. „Dzień Norweski. Innowacyjna technologia z Norwegii i instrumenty finansowe”, w której uczestniczył dr Maciej Kłonowski jako koordynator polsko-norweskiego projektu Geothermal4PL dofinansowanego z Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” norweskiego Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, jedna z najważniejszych krajowych imprez związanych z ochroną środowiska, odbyły się w dniach 16-19 października br. w Poznaniu. W tym roku zgromadziły one ponad 300 wystawców i tysiące zwiedzających.

Tekst: Maja Kowalska, Maciej Kłonowski

Zdjęcia: Maja Kowalska, Mariusz Socha