O projekcie Geothermal4PL na sympozjum WPGI w Rzeszowie

Podczas Sympozjum WPGI nie zabrakło tematyki płytkiej geotermii...

6 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI), które odbyło się w Rzeszowie w dniach 17-20 października 2017 r. i zgromadziło ponad 200 specjalistów z całego kraju związanych z geologią i budownictwem, nie mogło się obyć bez coraz bardziej popularnej tematyki płytkiej geotermii. W ramach specjalnej sesji informacyjnej projektu Geothermal4PL „Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych Programem Mieszkanie Plus w Polsce” wybrani liderzy głównych zadań projektu przybliżyli tematykę możliwości zastosowania płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej za pomocą gruntowych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia obiektów oraz zaprezentowali podstawowe założenia i rezultaty projektu.

Grzegorz Ryżyński po krótkim wprowadzeniu na temat zasad działania gruntowych pomp ciepła, omówił cel i najważniejsze zadania zaplanowane w ramach projektu Geothermal4PL. Podkreślił możliwości efektywnego wykorzystania płytkiej energii geotermalnej z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła przy realizacji energooszczędnych inwestycji mieszkaniowych w innowacyjnych i ekologicznych technologiach. W kolejnym referacie na temat testu reakcji termicznej (TRT) zaprezentował wykorzystanie sondy TRT do określania efektywnej przewodności cieplnej otworowych wymienników ciepła niezbędnych w przypadku planowania dużych instalacji grzewczych powyżej 100kW np. dla obiektów użyteczności publicznej.

wpgi 1

Grzegorz Ryżyński prezentuje cel i najważniejsze zadania zaplanowane w ramach projektu Geothermal4PL

 

Dr Jacek Kocyła w wystąpieniu na temat wykorzystania danych geologicznych do rozwoju płytkiej geotermii przedstawił metodykę przeprowadzonych w ramach projektu cyfrowych analiz otworowych danych geologicznych i hydrogeologicznych dla wybranych lokalizacji inwestycji rządowego Programu Mieszkanie Plus oraz uzyskane rezultaty. W wyniku tych prac wydzieleniom litologicznym zostały nadane parametry geotermiczne – średnia wartość przewodności cieplnej skał lambda [W/mK] i wartość współczynnika mocy cieplnej [W/m], a na podstawie tych danych zostały obliczone i zaprojektowane warstwy GIS ilustrujące potencjał płytkiej energii geotermalnej dla analizowanych obszarów.

wpgi 2

Dr Jacek Kocyła przedstawia metodykę przeprowadzonych w ramach projektu cyfrowych analiz otworowych danych geologicznych i hydrogeologicznych dla wybranych lokalizacji inwestycji rządowego Programu Mieszkanie Plus

 

Sesję zakończyła dr Magdalena Sidorczuk omawiając działania edukacyjno-promocyjne przygotowane w ramach projektu Geothermal4PL oraz prezentując krótki film ilustrujący główne wydarzenie projektu Geothermal4PL - Warsztaty dla grupy docelowej projektu zorganizowane w Europejskim Centrum Edukacji Geologiczne w Chęcinach w dniach 5 i 6 października 2017 roku.

wpgi 3

Dr Magdalena Sidorczuk przedstawia działania edukacyjno-promocyjne zrealizowane w ramach projektu Geothermal4PL

 

Tekst: Magdalena Sidorczuk

Zdjęcia: Marta Szlasa