Geothermal4PL na kongresie IAH

44. Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów w Dubrowniku

Bezpieczeństwo zasobów wód podziemnych w warunkach intensywnego rozwoju instalacji płytkiej energii geotermalnej było tematem prezentacji wygłoszonej w ramach realizacji projektu podczas 44. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów, który odbył się w dniach 25-29.09.2017 r. w Dubrowniku w Chorwacji.

Podczas pdf wystąpienia (867 KB) dr Maciej Kłonowski, koordynator projektu Geothermal4PL, omówił główne typy zagrożeń, na jakie narażone są wody podziemne w wyniku instalacji w obiegu zamkniętym (gruntowych pomp ciepła) i w obiegu otwartym oraz przedstawił wyniki projektu Geothermal4PL. Prezentacja odbyła się w ramach sesji T8. Mineral and Geothermal Waters, T8.1. Groundwater and Energy, podczas której przedstawiono sześć referatów dotyczących zarówno geotermii płytkiej jak i średnio- i wysokotemperaturowej. Kongres cieszył się ogromną frekwencją – uczestniczyło w nim ponad 500 naukowców z 57 krajów, a materiały kongresowe zawierają łącznie 438 streszczeń prezentacji ustnych i posterów.

 

kongres iah

Koordynator projektu Geothermal4PL dr Maciej Kłonowski wygłasza prezentację podczas 44. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów

  pdf Prezentacja: Klonowski. M.: Safety of groundwater resources in terms of development of shallow geothermal energy installations (867 KB)

Więcej informacji nt. kongresu znaleźć można na stronie internetowej: http://iah2017.org/

Tekst i foto: Maciej Kłonowski