Konferencja podsumowująca projekt Geothermal4PL

Konferencja podsumowująca projekt Geothermal4PL odbyła się podczas targów RenExpo w Warszawie

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie w dniu 25 października br. odbyła się konferencja Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus, która stanowiła sesję zamykającą projekt Geothermal4PL. Celem polsko-norweskiego projektu było m.in. uświadomienie potencjalnym inwestorom na terenach Programu Mieszkanie Plus możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia budynków poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła.

Konferencja, która miała miejsce w warszawskim Centrum EXPO XXI, zgromadziła około 60 przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, projektantów i instalatorów gruntowych pomp ciepła, firm wiertniczych, a także inwestorów.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (Beneficjenta i Partnera Wiodącego),  Christian Michelsen Research AS (norweskiego Partnera Projektu), a także niezależnego instytutu badawczego IRIS, Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, BGK Nieruchomości, będącego realizatorem programu Mieszkanie Plus w Polsce oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

 renexpo otwarcie gt4pl

Konferencję otworzył i prowadził koordynator projektu Geothermal4PL dr Maciej Kłonowski

 renexpo ryzynski gt4pl

W konferencji wzięło udział około 60 przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, projektantów i instalatorów gruntowych pomp ciepła, firm wiertniczych, a także inwestorów.

 renexpo kocyla gt4pl

Dr Jacek Kocyła, jeden z liderów projektu podczas omawiania oceny potencjału płytkiej energii geotermalnej

Podczas spotkania przedstawiono prace przeprowadzone w ramach projektu, do których należało m.in. opracowanie map i raportów potencjału geotermalnego podłoża skalnego w otworach wiertniczych na wybranych głębokościach dla sześciu obszarów inwestycyjnych wybranych z programu Mieszkanie Plus: Biała Podlaska, Gdynia, Poznań, Warszawa (Pruszków), Wrocław i Zamość, a także przygotowanie studium wykonalności zastosowania płytkiej geotermii i wytycznych do przeliczania parametrów geologicznych na parametry geotermalne. Zaprezentowano także program Mieszkanie Plus w Polsce.

Jak podkreślono, realizacja projektu wspomaga działania na rzecz redukcji emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania paliw konwencjonalnych, co wynika ze światowej, unijnej i krajowej polityki energetycznej przewidującej coraz powszechniejsze wykorzystanie energii odnawialnych oraz stosowanie technologii zero- i około emisyjnych. Ciepło ziemi w postaci płytkiej energii geotermalnej, które można wykorzystać w Polsce stosując gruntowe pompy ciepła, jest alternatywnym, bezpiecznym i dostępnym na większości obszaru kraju źródłem czystej energii.

Podczas konferencji Pani Beata Kępińska, prof. IGSMIE PAN, przedstawiła komplementarny z projektem Geothermal4PL projekt GeoHeatPol - Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów w Polsce, który realizowany jest dzięki dofinansowaniu z tego samego Programu. Oba projekty wspólnie reprezentują całe dostępne obecnie spektrum możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – od niskotemperaturowej po średnio- i wysokotemperaturową energię hydrogeotermalną.

Zaprezentowano również film zrealizowany podczas warsztatów Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus zorganizowanych dla interesariuszy projektu, które odbyły się w dniach 5-6 października br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach k. Kielc. Film przedstawia opinie uczestników na temat warsztatów oraz wypowiedzi ekspertów związane z wykorzystaniem płytkiej energii geotermalnej w Polsce.

Na zakończenie konferencji  odbyła się dyskusja panelowa dotycząca projektu oraz wykorzystania płytkiej energii geotermalnej poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła.

 renexpo dyskusja gt4pl

Dyskusja podczas konferencji podsumowującej projekt

Projekt Geothermal4PL Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce realizowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS ze środków finansowych Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Geothermal4PL jest projektem predefiniowanym przez Ministerstwo Środowiska, które wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Operatorem Programu. Inicjatorem projektu był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Główny Geolog Kraju prof. dr. hab. Mariusz Orion Jędrysek.

 renexpo zespol projektu gt4pl

Zespół projektu Geothermal4PL

Program Konferencji

program konferencji zamykajacej

  pdf Program konferencji (424 KB)

tekst: Maja Kowalska

zdjęcia: Magdalena Sidorczuk