Geothermal4PL na konferencji podsumowującej EEA Grants 2009-2014 w Atenach

Z okazji zakończenia Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program GR03 „Energia Odnawialna”, w dniu 06.12.2017 r. odbyło się spotkanie pn. „GR03 - Complementary Action Event”, podsumowujące realizację Programu GR03 w Grecji, którego operatorem był CRES, oraz pokrewnych programów współfinansowanych z EEA Grants 2009-2014 w krajach Beneficjentów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Center For Renewable Energy Sources and Savings (CRES) z Aten.

Podczas sesji porannej przedstawiciele CRES zaprezentowali rezultaty Programu GR03 w Grecji oraz rezultaty działań komplementarnych Programu GR03, a reprezentanci Operatorów i Beneficjentów z innych krajów przedstawili pokrewne Programy EEA Grants 2009-2014 realizowane w ich państwach, tj. Program „BG04 Efektywność energetyczna i energia odnawialna” w Bułgarii, „LV02 Narodowa polityka klimatyczna” na Łotwie, „PT03 Energia odnawialna” w Portugalii, „RO05 Efektywność energetyczna” i „RO07 Adaptacja do zmian klimatu” w Rumunii.

Podczas sesji popołudniowej zaprezentowane zostały przykłady projektów zrealizowanych w ramach pokrewnych Programów EEA Grants w Polsce i na Węgrzech.

Przedstawiciele PIG-PIB wystąpili z referatami dotyczącymi projektu „Geothermal4PL - Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce”, który został sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD), Program PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Maciej Kłonowski przedstawił prezentację pt. „Zrównoważone wykorzystanie i rozwój płytkiej energii geotermalnej w Polsce – rezultaty projektu Geothermal4PL”, w której omówił sytuację na rynku gruntowych pomp ciepła w Polsce oraz założenia i osiągnięcia ww. projektu. Grzegorz Ryżyński wygłosił prezentację „Ocena potencjału płytkiej energii geotermalnej dla wybranych obszarów Programu Mieszkanie Plus – wyniki projektu Geothermal4PL”, w której zaprezentował metodologię reklasyfikacji danych geologicznych na parametry geotermiczne i obliczania potencjału niskotemperaturowej energii geotermalnej. Spotkanie zakończyła dyskusja oraz wymiana doświadczeń i know-how.

geothermal ateny1

Założenia i rezultaty projektu Geothermal4PL omawia Maciej Kłonowski

geothermal ateny2

Metodologię reklasyfikacji danych geologicznych i obliczeń potencjału niskotemperaturowej energii geotermalnej przedstawia Grzegorz Ryżyński

Tekst: Maciej Kłonowski
Foto: Maciej Kłonowski i Grzegorz Ryżyński