Inauguracja projektu Geothermal4PL

 • Uczestnicy spotkania otwierającego projekt Geothermal4PL przed siedzibą Norweskiej Służby Geologicznej w Trondheim

  Górny rząd od lewej: Hans de Beer (NGU), Atle Dagestad (NGU), Magdalena Sidorczuk (PGI-NRI), Grzegorz Ryżyński (PGI-NRI), Jacek Kocyła (PGI-NRI), dolny rząd od lewej: Anna Seither (NGU), Kirsti Midttømme (CMR), Eliza Dziekan-Kamińska (PGI-NRI), Randi Kalskin Ramstad (NTNU) i Maciej Kłonowski (PGI-NRI)

 • Warsztaty projektowe

  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wesprze wykorzystanie płytkiej energii geotermalnej na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce. W ramach wspólnego polsko-norweskiego projektu Geothermal4PL opracowane zostaną m.in. studium wykonalności zastosowania płytkiej geotermii i wytyczne dla reklasyfikacji danych geologicznych niezbędnych dla opracowania map geotermicznych. Przeprowadzone zostanie też szkolenie dla administracji geologicznej oraz projektantów i wykonawców instalacji pomp ciepła.

   

 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Sesja posterowa

  Projekt został oficjalnie zainaugurowany 24 maja 2017 r. podczas spotkania w siedzibie Norweskiej Służby Geologicznej (NGU) w Trondheim. Wcześniej, 22. maja 2017 r., eksperci z PIG-PIB uczestniczyli w konferencji GeoEnergi2017 organizowanej przez Partnera Projektu – instytut badawczy Christian Michelsen Research AS (CMR), a następnie – w dniu 23 maja, w spotkaniu roboczym specjalistów z PIG-PIB, CMR, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) oraz Center For Renewable Energy Sources (CRES) z Grecji i Komisarza Urzędu Miasta w Bergen ds. Klimatu, Kultury i Gospodarki.

 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Wystąpienie dr Macieja Klonowskiego, koordynatora projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL
 • Inauguracja projektu Geothermal4PL