XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Download as iCal file
From Monday, 09 September 2019
To Thursday, 12 September 2019
Location 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń
Contact 
Katedra Geologii i Hydrogeologii UMK, Państwowa Służba Hydrogeologiczna


  pdf KOMUNIKAT 2 (626 KB)

Wody podziemne w ponad 70% są obecnie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do celów komunalnych. Jest to gwarantowana rezerwa wód bardzo istotna w okresach suszy i powodzi, której zasoby przekraczają 6000 km3 na obszarze Polski. Zmiany zasobów wód podziemnych znajdują się w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa, a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo.

Dane wyjściowe do projektowania ujęć wód podziemnych, diagnozy stanu środowiska i prognoz jego zmian powinny dostarczać referencyjne bazy danych o wodach podziemnych, tworzone w państwowej służbie hydrogeologicznej przy PIG-PIB.

Problemy wynikające z eksploatacji i zmian zasobów wód podziemnych są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. Dlatego konieczna jest wymiana wyników obserwacji i badań oraz poglądów na forum krajowym.

Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii prowadzone będą w 7 grupach tematycznych:

 1. nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
 2. wody mineralne, lecznicze, termalne,
 3. odwodnienia budowlane i kopalniane,
 4. eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
 5. chemizm wód podziemnych,
 6. badania regionalne i modelowanie,
 7. zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

RAMOWY PROGRAM XIX SYMPOZJUM WPH2019

Poniedziałek, 9 września 2019 r.

 • 13:00-20:00 - Rejestracja uczestników
 • 13:30-19:00 - Warsztaty szkoleniowe (ArcGIS, QGIS)
 • 19:00-20:30 - Kolacja

Wtorek, 10 września 2019 r.

 • 8:00-9:30 – Śniadanie
 • 8:00-10:30 - Rejestracja uczestników
 • 10:00-10:30 - Uroczyste otwarcie Sympozjum (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – WNEiZ)
 • 10:30-11:30 - Sesja plenarna (2 referaty)
 • 11:30-12:00 - Przerwa na kawę
 • 12:00-13:30 - Sesja plenarna (2 referaty)
 • 13:30-15:00 - Obiad
 • 15:00-16:30 - Obrady w 2 sesjach tematycznych: Sesja I (SALA VII WNEiZ) Sesja II SALA VIII WNEiZ)
 • 16:30-17:00 - Przerwa na kawę
 • 17:00-18:15 - Sesja posterowa (SALA VII WNEiZ)
 • 19:30 – przejazd do fortu IV (parking przy Auli UMK)
 • 20:00 – Kolacja (grill) - FORT IV (ul. Bolesława Chrobrego 86)

Środa, 11 września 2019 r.

 • 7:30-9:00 - Śniadanie
 • 9:00-11:00 - Obrady w 2 sesjach tematycznych (WNEiZ) Sesja I (SALA VII WNEiZ) Sesja II SALA VIII WNEiZ)
 • 11:00-11:30 - Przerwa na kawę
 • 11:30-13:30 - Obrady w 2 sesjach tematycznych Sesja I (SALA VII WNEiZ) Sesja II SALA VIII WNEiZ)
 • 13:30-15:00 - Obiad
 • 15:00-16:30 - Obrady w 2 sesjach tematycznych Sesja I (SALA VII WNEiZ) Sesja II SALA VIII WNEiZ)
 • 16:30-17:00 - Przerwa na kawę
 • 17:00-17:30 - Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
 • 17:45-19:15 - Spotkania Komitetu Narodowego IAH i SHP
 • 20:00 - Uroczysta kolacja (foyer Auli UMK)

Czwartek, 12 września 2019 r.

 • 7:30-8:45 - Śniadanie
 • 9:00-16:00 - Sesje terenowe: Sesja I: Ujęcia wód podziemnych i ich zagrożenia (Bydgoszcz) Sesja II: Wody lecznicze i termalne (Ciechocinek, Wieniec-Zdrój) Sesja III: Górnictwo i hydrogeologia (Inowrocław, Wapienno). Sesje zakończą się około godziny 16:00 w Toruniu
 • Dodatkowo: Toruń - zwiedzanie miasta (zakończy się około godziny 12:30)

MIEJSCE OBRAD i ZAKWATEROWANIE

Warsztaty w zakresie wykorzystania programów ArcGIS i QGIS w badaniach przyrodniczych odbędą się 9 września 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1 w Toruniu.

Obrady konferencyjne odbędą się w dniach 10 – 12 września 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13A w Toruniu.

Zakwaterowanie: Domy Studenckie UMK nr 10 i 11, ul. Gagarina 33, Toruń

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w konferencji łącznie z noclegami wynosi (od 1.06.2019 r.):

 • 1600 złotych,
 • 1400 złotych - dla studentów i doktorantów.

Ewentualna rezygnacja uprawniająca do zwrotu kosztów jest możliwa do 30.06.2019 r. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej w wysokości 75% wpłaconej sumy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2019 r. Po tym terminie zwrot opłaty konferencyjnej wyniesie 25%. Istnieje możliwość zamiany uczestnika.

WAŻNE TERMINY

 • Zawiadomienie o formie prezentacji (referat lub poster): 15.07.2019 r.
 • Przesłanie komunikatu nr 3: 30.07.2019 r.

PUBLIKACJE

Pozytywnie ocenione przez dwóch recenzentów artykuły będą opublikowane w Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego (lista B – 12 pkt.) lub w wersji anglojęzycznej w czasopiśmie Geologos (lista B – 14 pkt.).

Więcej informacji: www.wph2019.umk.pl

KONTAKT

Izabela Jamorska
56 611 2592
Arkadiusz Krawiec
56 611 2594
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.wph2019.umk.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami wód podziemnych w kraju.