Sukcesywna dostawa do Centralnego Laboratorium Chemicznego PIG-PIB zużywalnych części zamiennych i akcesoriów do spektrometrów ICP w okresie 12 miesięcy (w trzech częściach)