Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Integracja morskich danych grawimetrycznych w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego dla potrzeb nowoczesnych potrzeb geodezji morskiej, geologii i nawigacji / „BalMarGrav - Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation” International 2022 2024
Zakup młyna do rozdrabniania gruntów i skał National 2022 2022
Zakup plotera National 2022 2022
Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych National 2022 2022
Wsparcie działań Ministra Klimatu i Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii (kontynuacja zadania) National 2022 2024
Poszukiwania surowców krytycznych w Azji (Mongolia) National 2022 2024
Monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców deficytowych dla Polski, górnictwo i geologia (2022 – 2023) National 2022 2023
Środki na finansowanie w 2022 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" National 2022 2022
Doposażenie pracowników państwowej służby geologicznej oraz pracowników świadczących prace laboratoryjne dla zadań PSG w odzież i obuwie terenowe oraz ochronne w latach 2022 - 2024 National 2022 2023
Wielozadaniowy pojazd specjalny Centrum Geozagrożeń – Etap II: sudium wykonalności National 2022 2022