Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych I etap: Opracowanie koncepcji planowanych prac badawczych wraz z przygotowaniem modeli przestrzennych budowy geologicznej (3D) i warunków hydrogeologicznych (3D) National 2019 2020
Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl National 2019 2022
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa National 2017 2020
Monitoring geodynamiczny Polski National 2017 2018
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) National 2018 2020
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art..162, ust.1, pkt 1) National 2018 2021
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1). National 2017 2020
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG National 2018 2020
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 National 2017 2018
Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii National 2018 2021