Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony: bełchatowski, legnicki, łódzki i radomski– zadanie ciągłe PSG National 2022 2025
Koncepcja ochrony i ekspozycji stanowisk ze śladami dinozaurów na terenie planowanego geoparku „Dolina Kamiennej”, województwo świętokrzyskie National 2021 2022
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG – Obszar nr 3 National 2020 2023
Edukacja geologiczna i działalność wystawiennicza Muzeum Geologicznego PIG-PIB National 2021 2022
Wykonanie czterech arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Radków i Pasterska Góra, Kudowa Zdrój i Brzozowice, Wambierzyce i Polanica Zdrój National 2021 2024
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie National 2021 2024
Ocena zawartości metali krytycznych w sferosyderytach w wybranych regionach Polski National 2022 2022
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP National 2020 2024
Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej National 2019 2023
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola National 2021 2024