Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych National 2013 2014
Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG National 2014 2017
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) National 2016 2018
Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach w świetle badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych National 2016 2018
Weryfikacja i ocena perspektyw wystąpień rud metali (Cu, Zn, Pb i in.) na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia National 2016 2019
Perspektywy wystąpień rud metali Mo, Cu, W, Au i in. W waryscyjskiej strefie kolizyjnej Brunovistulicum z Masywem Czeskim na tle mineralizacji przesuwczej strefy uskokowej Kraków – Lubliniec National 2016 2017
Wykonanie szczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego obszaru na NW od otworu Cianowice-2 (na N od Krakowa) w celu zlokalizowania hipotetycznej intruzji granitoidowej, będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej National 2016 2017
Centrum Zarządzania Geozagrożeniami - założenia projektowe systemu (część 1) National 2013 2014
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017 National 2015 2018
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH National 2015 2016