Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej National 2020 2021
Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe. National 2020 2021
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych National 2016 2018
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum w Michałowie National 2016 2018
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju National 2017 2020
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża National 2016 2018
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego National 2013 2018
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I National 2018 2020
Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego National 2016 2018
Redkcja i przygotowywanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 po aktualizacji - etap I (80 arkuszy) National 2021 2025