Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych National 2017 2018
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej National 2017 2019
Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej National 2017 2021
Opracowanie narodowego programu ochrony dziedzictwa geologicznego w zakresie funkcjonowania geoparków w Polsce National 2017 2018
Wykonanie 7 projektów robót geologicznych dla reambulacji 7 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 - I etap realizacji National 2017 2017
Redakcja i przygotowanie do udostępnienia arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (VIII transza) National 2017 2020
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1 : 25 000 arkusze: Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bytom i Piekary Śląskie National 2017 2020
Program oceny stanu jakości i zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin w celu ich ochrony i racjonalnego wykorzystania z uwzględnieniem zasad dokumentowania National 2017 2020
Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych i leczniczych miast i wybranych obszarów kraju wraz z analizą geośrodowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania National 2017 2020
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG National 2017 2018