Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna National 2018 2019
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej. Zadanie ciągłe PSG National 2018 2019
Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) National 2018 2021
Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 National 2018 2021
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą National 2018 2020
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB w okresie 1.04.2018 - 31.12.2020 National 2018 2020
Prowadzenie Rejestru Obszarów Górniczych National 2018 2020
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w latach 2018 - 2020 National 2018 2020
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I National 2018 2020
Program Podstawowej Kartografii Geologicznej National 2018 2023