Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) National 2014 2019
Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015 -2018 National 2015 2019
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce National 2015 2019
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III National 2015 2018
Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 (II) - prace wykonywane w latach: 2016-2019 -prace własne National 2016 2019
Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego National 2016 2018
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych National 2016 2018
Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych National 2016 2019
Zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji zasobów i zasad dokumentowania Jorc w polskich złożach węgla kamiennego National 2016 2017
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum National 2016 2018