Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
"Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata" w wersji polskojęzycznej i "Minerals Yearbook of Poland" w wersji anglojęzycznej - edycja 2012.2013 National 2013 2015
,,Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa National 2015 2019
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej basenu lubelskiego National 2012 2015
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS International 2008 2011
Akritarchy kambru i ordowiku Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie dla współczesnych badań geologicznych National 2013 2015
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski National 2009 2010
Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1,50 000 National 2013 2015
Aktualizacja i modernizacja mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 National 2013 2015
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologicznych polskich obszarów morskich National 2014 2016
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) National 2015 2018