7 maja 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny obchodził okrągłą rocznicę swojego powstania. Jesteśmy dumni ze stuletniej służby dla nauki i gospodarki.

Geologia jest potrzebna państwu i społeczeństwu - dostarcza wiedzy o surowcach mineralnych, zasobach wód podziemnych, chroni środowisko. Instytut przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami, ale także dostosowywał się do realiów czasów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w naszej nazwie przypadkowo, świadczą liczne odkryte złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i całego kraju.

Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Obecnie, Instytut pełni przede wszystkim rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Zgodnie ze  współczesnymi potrzebami dostarczamy narzędzia do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. W cyfrowym świecie staliśmy się marką i przewodnikiem. Nadal wyznaczamy nowe trendy w metodyce i badaniach. Jesteśmy też coraz bardziej innowacyjni. 

Z okazji naszego jubileuszu 100-lecia powstania zapraszamy wszystkich do podroży w czasie, nie tak znowu odległego z perspektywy geologa. Pokażemy naszą historię i przedstawimy ludzi, którzy byli esencją i najważniejszym zasobem Instytutu. Pochwalimy się naszymi sukcesami i zastanowimy nad wyzwaniami, jakie rysuje przyszłość.

Jubileusz 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego został zainaugurowany w Warszawie 7 maja 2019 roku i potrwa do 31 maja 2020 roku.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!