W przeddzień uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Państwowego Instytutu Geologicznego, w dniu 6 maja 2019 r., delegacja z Instytutu złożyła życzenia pani Katarzynie Pawłowskiej. Pani docent Katarzyna Pawłowska jest najstarszą żyjącą emerytowaną pracowniczką Państwowego Instytutu Geologicznego. W dniu 6 czerwca 2019 r. ukończy 103 lata.

W skład delegacji weszli przedstawiciele Dyrekcji Instytutu: Zastępca dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych, mgr inż. Natalia Tarczyńska i Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski złożyła wizytę pani Katarzynie Pawłowskiej. W spotkaniu wziął również udział dr Maciej Podemski, Prezes Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego.

zyczenia pawlowska3

Katarzyna Pawłowska z gośćmi

Katarzyna Pawłowska od dziecka była związana z Instytutem. Jej ojciec, Jan Czarnocki, geolog, był znakomitym badaczem geologii regionu świętokrzyskiego i Dyrektorem Instytutu w latach 1947-1951. Jej mąż, Stanisław Pawłowski, geofizyk i geolog, był odkrywcą światowej rangi złóż siarki rodzimej w regionie podkarpackim. Katarzyna Pawłowska, również geolog, blisko współpracowała z mężem przy rozpoznawaniu utworów miocenu na Podkarpaciu i poszukiwaniu oraz rozpoznawaniu złóż siarki w tym regionie. W pracach tych była ważnym wsparciem merytorycznym męża (którego główną specjalizacją była geofizyka). Poza wielkim wkładem w badania geologii i potencjału złożowego utworów miocenu na Podkarpaciu, wiele energii poświęciła także badaniom młodszego paleozoiku i starszego mezozoiku w regionie świętokrzyskim.

zyczenia pawlowska1

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, Natalia Tarczyńska, wręcza Katarzynie Pawłowskiej okolicznościowy album

Od czasów przedwojennych Katarzyna Pawłowska mieszka na terenie Instytutu. Przeżyła w nim również trudny okres okupacji niemieckiej. Przez wiele lat, gdy siły jej jeszcze na to pozwalały, spotykaliśmy ją często na spacerze w tzw. „ogrodach” Instytutu. Obecnie rzadko opuszcza mieszkanie. Opiekują się nią daleka krewna oraz sympatyczna ukraińska pomoc.

zyczenia pawlowska5

Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Przemysław Borkowski prezentuje Katarzynie Pawłowskiej okolicznościowy kalendarz instytutowy

Goście podarowali pani Katarzynie Pawłowskiej okolicznościowe wydawnictwa Instytutu; Kalendarz Jubileuszowy (maj 2019 - grudzień 2020) oraz album „Państwowy Instytutu Geologiczny; 100 lat w służbie Niepodległej”. Wraz z gorącymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności wręczono jej również bukiet kwiatów.

zyczenia pawlowska4

Maciej Podemski wręcza Katarzynie Pawłowskiej bukiet kwiatów

Pani Katarzyna Pawłowska serdecznie podziękowała za pamięć, życzenia oraz podarunki i poczęstowała swoich gości kawą i ciastami.

zyczenia pawlowska2

Katarzyna Pawłowska przy stole z gośćmi

Tekst: Maciej Podemski
Zdjęcia: Wojciech Kurek