Katastrofy osuwiskowe w Karpatach i związane z nimi zagrożenie dla ludzi i infrastruktury stały się impulsem do opracowania przez pracowników Oddziału Karpackiego PIG założeń Projektu Osłony Przeciwosuwiskowej, który w 2006 r. przekształcił się w System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). W ramach tego przedsięwzięcia powołano szeroki zespół badawczy, który zajmuje się przede wszystkim opracowaniem map osuwisk i terenów zagrożonych oraz metodyki ich rozpoznawania i klasyfikacji.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki geolodzy stosują różnorodne uzupełniające się metody badawcze – od tradycyjnych terenowych, po najnowocześniejsze techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji – naziemny oraz lotniczy skaning laserowy, satelitarną interferometrię radarową, monitoring wgłębny.

Geolodzy z PIG prowadzą stałą obserwację najbardziej niebezpiecznych rejonów i ostrzegają przed wystąpieniem katastrofalnych przemieszczeń. W szczególnie dotkniętych ryzykiem osuwiskowym Karpatach badają podatność osuwiskową oraz prognozują występowanie ruchów masowych. SOPO jest kluczowym elementem strategii redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami geologicznymi.

sopo 01

Zdjęcie: SOPO