Z początkiem lat 90. zespół geologów z Oddziału Górnośląskiego PIG pod kierunkiem Adama Kotasa wykonał pierwsze obliczenia zasobów metanu w GZW oraz szereg opracowań informacyjnych i dokumentacyjnych dla potencjalnych inwestorów, zainteresowanych eksploatacją metanu z pokładów węgla. Ten sam zespół podsumował stan wiedzy o warunkach geologicznych występowania metanu w monograficznym opracowaniu z 1994 r. pt. „Coal-bed methane potential of the Upper Silesian Coal Basin, Poland”.

Brak sukcesów, mimo licznych wierceń, wykonanych głównie przez amerykańskie koncerny naftowe, spowodował stopniowe ograniczenie prac związanych z metanem z pokładów węgla. Sytuację tę zmieniło zastosowanie nowoczesnych technologii wierceń kierunkowych oraz skuteczniejsze metody szczelinowania. Z wykorzystaniem tych technologii eksperymentalne prace badawcze w ramach przedeksploatacyjnego ujęcia metanu Oddział Górnośląski PIG prowadził w latach 2013–2015 w kopalni KWK „Mysłowice-Wesoła” (otwory Wesoła PIG 1 i PIG-2H), a następnie wspólnie z PGNiG w rejonie Gilowic. Te ostatnie prace przyniosły pierwszy sukces i wydobycie gazu w ilościach przemysłowych.

6 gilo

Teren prac projektowych wokół otworu Gilowice-1.W kolorze żółtym - głowica eksploatacyjna

7 gilo

Flara spalająca metan

Zdjęcia: Katarzyna Strzemińska