Cyfryzacja danych w PIG rozpoczęła się od danych hydrogeologicznych. Jako pierwsze do cyfrowych baz danych trafiły informacje o otworach hydrogeologicznych, ujęciach wód podziemnych i źródłach z obszaru Polski.

Komputerowa archiwizacja wierceń hydrogeologicznych prowadzona była w Polsce od lat 70. Początkowo zadanie to realizowały przedsiębiorstwa geologiczne, w 1993 r. zaś powstał w PIG Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych, przejmując cyfrowy zasób z rozproszonych regionalnie baz danych.

Lata 90. przyniosły dynamiczny rozwój baz danych. Tysiące danych geologicznych zgromadzonych w PIG otrzymało nowe – cyfrowe – życie. Prace wstępne nad projektem Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) rozpoczęto w 1995 r., a w 1997 r. wdrożono jej produkcyjną wersję.

Dzisiaj CBDG jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych.

geologia 2019

Przeglądarka danych geologicznych - portal geologia.pgi.gov.pl