Decyzją dyrektora PIG Jana Czarnockiego z dnia 30 kwietnia 1949 r.  została powołana regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu pod nazwą Instytut Dolnośląski. Inicjatorem jej powstania i pierwszym kierownikiem był prof. Henryk Teisseyre.

Pierwsza siedziba nowej jednostki PIG mieściła się w Katedrze Geologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Prusa. Wkrótce rozpoczęła się odbudowa i adaptacja budynku przy al. Jaworowej 19, w którym Oddział mieści się do dzisiaj. Od 1951 r. Instytut Dolnośląski nosił nazwę Stacji Terenowej Państwowego Instytutu Geologicznego,  a od 1965 r. Oddziału Dolnośląskiego PIG.

Od samego początku głównym zadaniem Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej Dolnego Śląska. Dlatego już we wczesnych latach 50. rozpoczęto prace nad podstawową mapą geologiczną regionu w skali 1:25 000. W następnej dekadzie Oddział zintensyfikował swoje wysiłki, zwłaszcza w dziedzinie badań regionalnych i surowcowych. Kolejne lata  (połowa lat 70. – koniec 80.) były okresem intensywnych prac badawczych i rozpoznawczych, po którym nadszedł czas na syntezę ich wyników. Opracowywano i publikowano nowe typy map i atlasów geologicznych w różnych skalach.

Oddział Dolnośląski PIG podjął też nowe formy działalności związane z ochroną środowiska abiotycznego.

gmach2

Siedziba Oddziału Dolnośląskiego PIG przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu