Uroczyste otwarcie Państwowego Instytutu Geologicznego odbyło się w dniu 7 maja 1919 r. przez ministra przemysłu i handlu w rządzie Ignacego Paderewskiego – dr Kazimierza Hącię, wobec licznego grona przedstawicieli nauk przyrodniczych, górnictwa i osób zaproszonych.

1 n 892

Pałac Staszica, pierwsza siedziba Instytutu przy ulicy Nowy Świat 72, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz skan listy pracowników Instytutu z roku 1919, fot. zbiory PIG-PIB

Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica, który był pierwszą siedzibą Instytutu. W trakcie uroczystego otwarcia prof. Józef Morozewicz tak określił cele i zadania stojące przed Instytutem: „Powstający Instytut Geologiczny ma być zakładem naukowo-badawczym, poświęconym przede wszystkim rozważaniu problemów geologicznych związanych z rozmaitymi dziedzinami życia ekonomicznego. […] Ale obok zagadnień natury praktycznej – wcale nie myślimy rezygnować z prac natury teoretycznej, geologia stosowana nie da się pomyśleć bez geologii teoretycznej, nie może bez niej ani rozwijać się, ani należycie spełniać swojego zadania”.

Sformułowania dyrektora J. Morozewicza były kamieniem węgielnym badań Instytutu przez cały okres stulecia jego istnienia.

lista pracownikow