Opracowanie prognoz surowcowych i szacowanie zasobów perspektywicznych kopalin Polski należy do statutowych zadań Państwowego Instytutu Geologicznego. Pierwsze oszacowanie prognoz surowcowych zostało wykonane w 1971 r. na potrzeby opracowania „Polska 2000” zrealizowanego przez Polską Akademię Nauk.

W 1979 r. ukazało się opracowanie „Zasady prognozowania i zasoby perspektywiczne kopalin Polski” wykonane pod kierunkiem prof. Romana Osiki. Kolejne opracowania poświęcone tej tematyce publikowano w latach 1986, 1993 i 2011. Zawierają one podstawowe informacje służące bezpieczeństwu surowcowemu Polski i przygotowaniu polityki surowcowej państwa.

bilans perspektywy

Fragment "Bilansu zasobów perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2019 r."