Mapa opublikowana w 1990 r. była zwieńczeniem kilkudziesięcioletniego dorobku badawczego specjalistów zajmujących się geologią złóż węgla brunatnego. To wyniki badań prowadzonych od końca II Wojny Światowej m.in. przez zespoły naukowe PIG pod kierunkiem prof. Edwarda Ciuka i prof. Marcina Piwockiego. Przedstawiono na niej położenie złóż i obszarów perspektywicznych węgla brunatnego na tle zasięgu osadów trzeciorzędowych w Polsce.

Na mapie ujęto też obszary występowania utworów węglonośnych oraz granice terenu wszystkich prac prowadzonych w poszukiwaniu węgla brunatnego.|

W kolejnych latach mapa była podstawą szczegółowych analiz dotyczących waloryzacji złóż węgla brunatnego, a także przygotowywanego obecnie przez PIG „Atlasu geologicznego wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce”.

mapa wegiel brunatny copy copy