Odbudowująca się po II Wojnie Światowej polska gospodarka potrzebowała metali kolorowych. Za rejon perspektywiczny dla złóż miedzi uznano obszar monokliny przedsudeckiej, gdzie występowały skały cechsztynu znane z obecności rudy miedzi.

Przygotowaniem do prac poszukiwawczych było wykonanie wg projektu Antoniego Granicznego profilu badań sejsmicznych (1951 r.), którego interpretacja pozwoliła doc. Janowi Wyżykowskiemu zaplanować linię otworów wiertniczych.

cmyk 4

Doc. Jan Wyżykowski (czwarty z lewej) z grupą wiertaczy, z którymi wykonał historyczny odwiert, fot. zbiory PIG-PIB

W dniu 23 marca 1957 r. w otworze Sieroszowice IG 1 nawiercono warstwę skał o miąższości 1,96 m o średniej zawartości miedzi 1,5%. Już w 1959 r. została opracowana pierwsza dokumentacja geologiczna złoża Lubin-Sieroszowice, w której na powierzchni 175 km2 udokumentowano 19,3 mln ton miedzi. Dało to początek szybkiemu rozwojowi górnictwa miedziowego na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

09dub 01


Dzisiaj, dzięki odkryciu dokonanemu przez doc. J. Wyżykowskiego, KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z największych producentów miedzi rafinowanej na świecie. Złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej są zasobne również w srebro, a Polska jest jej czołowym światowym producentem.

09kac 05