Protoplastą Oddziału Karpackiego PIG była Stacja Geologiczna w Borysławiu. Została ona zorganizowana w latach 1912–1914 przez Izbę Pracodawców w Borysławiu przy udziale Urzędu Górniczego w Drohobyczu. Jej kierownikiem został dr Konstanty Tołwiński, będący równocześnie późniejszym kierownikiem Wydziału Naftowo-Solnego PIG. Stacja była finansowana w znacznej mierze przez przemysł naftowy i w 1921 r. została przez niego wchłonięta.

boryslaw1


To spowodowało, że badania geologiczne Karpat przejęła centrala w Warszawie i prowadziła je poprzez powstałą w wyniku kolejnej reorganizacji Instytutu Karpacką Grupę Terenową.

Znaczne zniszczenia budynków w Warszawie w czasie II Wojny Światowej spowodowały, że w 1945 r. Instytut podjął działalność w Krakowie, w którym znalazła się większość jego pracowników. Nową siedzibą był budynek liceum przy ul. Kochanowskiego 5, gdzie działały cztery wydziały Instytutu. Tam zrodziła się idea reaktywowania Karpackiej Stacji Terenowej. Początkowo Instytut otrzymał budynek willowy przy ul. J. Lea 15, a w 1952 r. – od Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gmach przy ul. Skrzatów 1.

skrzatow

Siedziba Oddziału Karpackiego w Krakowie na ul. Skrzatów 1 (zdj. 1974)

W 1954 r. po adaptacji budynku na potrzeby placówki naukowej, Stacja została przemianowana na Oddział Karpacki.