Jednym z ważniejszych przedwojennych osiągnięć PIG było odkrycie złoża rud żelaza – ziemistego pirytu, hematytu i syderytu w Rudkach koło Nowej Słupi. Dokonał tego prof. Jan Samsonowicz w 1922 r. Już trzy lata później podjęto tam eksploatację, którą kontynuowano przez prawie 50 lat (1925–1973). Wydobywaną rudę wykorzystywano zarówno do produkcji żelaza, jak i kwasu siarkowego.

Było to jedno z najcenniejszych złóż pirytu w środkowej Europie – jak się okazało znane już w czasach rzymskich. Świadczy o tym stary chodnik z tego okresu, położony na głębokości kilkunastu metrów. Pochodzi najprawdopodobniej z I – III w. n.e. i jest częścią najstarszej znanej, podziemnej kopalni rud na ziemiach polskich.

Pierwotnie, w 1937 r., otrzymała ona nazwę Państwowa Kopalnia Rudy „Staszic”. W latach 40. dawała około 1,6% światowego wydobycia rud pirytowych. Po odkryciu rud siarki w rejonie Tarnobrzega, eksploatacja stała się nieopłacalna, co spowodowało zamkniecie kopalni w 1973 r. Mało znanym faktem jest, że po II Wojnie Światowej, poza pirytem i syderytem, wydobywano tam również rudy uranu – łącznie około 5 tys. ton.

indeks