W dniu 9 maja 1921 r. minister przemysłu i handlu wystąpił z formalnym wnioskiem o powołanie prof. Józefa Morozewicza na stanowisko dyrektora PIG. Nominację podpisali Józef Piłsudski (Naczelnik Państwa), Wincenty Witos (Prezydent Ministrów) oraz Stefan Przanowski (minister przemysłu i handlu) w dniu 1 czerwca 1921 r.

W dniu 21 czerwca, dyrektor J. Morozewicz został przyjęty w Belwederze przez Naczelnika Państwa, któremu zaprezentował i ofiarował publikacje PIG. Szczególne zainteresowanie Józefa Piłsudskiego wzbudziły mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich, zagadnienia związane z węglem kamiennym oraz badania torfu. Logicznym następstwem zatwierdzenia nowego statutu Instytutu (w dniu 28.02.1921 r.) było przyjęcie przez Radę Ministrów składu osobowego PIG, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 1921 r., po uprzednim uzgodnieniu i unormowaniu nadesłanego projektu przez Komisję Oszczędnościową i Departament Budżetowy Ministerstwa Skarbu.

morozewicz zespol

Prof. Józef Morozewicz z zespołem Państwowego Instytutu Geologicznego

Skład Instytutu przedstawiał się następująco: personel naukowy: dyrektor, wicedyrektor, sekretarz Instytutu, 16 geologów, hydrologów, chemików i kartografów, 4 adiunktów, 6 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów; personel pomocniczy: 1 bibliotekarz, 1 mechanik, 3 laborantów, pomocnik mechanika; kancelaria: sekretarz, buchalter, maszynistka, pomoc biblioteczna. Razem 41 osób, w tym 31 osób personelu naukowego.

morozewicz kandydatura