Mapa powstała z polecenia dyrektora PIG i miała na celu przedstawienie stanu rozpoznania geologicznego Polski na 1925 r. Wcześniej mapy podobnego typu były wydane w 1891 r. (Józef Siemiradzki i Emil Habdank-Dunikowski – „Mapa Geologiczna Królestwa Polskiego, Galicyi i Krajów Przyległych”) i w 1912 r. („Przeglądowa Mapa Geologiczna Polski” autorstwa Józefa Grzybowskiego). Od tamtego czasu przeprowadzono w Polsce wiele badań geologicznych, których wyniki w znacznej mierze nie były publikowane. Doc. Czesław Kuźniar przygotowując mapę, wykorzystał wszystkie dostępne dane, a w tekście objaśniającym podziękował za pomoc pisząc „…wszyscy geologowie, do których w tej sprawie zwracaliśmy się, oddali nam do dyspozycji z całą gotowością swoje materiały…”.

kuzniar cz. 1926 mapa geol. ark. nw ksw