W lipcu 1922 r. prof. Jan Samsonowicz dokonał w Krzemionkach pod Ostrowcem Świętokrzyskim odkrycia prehistorycznej kopalni – jednego z najciekawszych zabytków archeologicznych w naszym kraju. Prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 1925 r. Obiekt szybko stał się wspaniałym pomnikiem pradziejowej techniki górniczej w Europie. Dzisiaj znany jest pod nazwą Krzemionki Opatowskie i przyciąga rzesze turystów.

Pole eksploatacyjne w Krzemionkach jest umiejscowione na obszarze wychodni wapienia górnojurajskiego i obejmuje krawędź istniejącej tu synkliny. Ma ono kształt paraboli o długości 4,5 km i szerokości 20–200 m, a powierzchnię – ok. 78,5 ha.

krzemionki

Lata 50. Krzemionki Opatowskie - prace archeologiczne i górnicze wokół szybu nr 2 podczas wykopalisk, fot. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki

Liczbę dawnych kopalń oblicza się tutaj na ponad 4000. Ich głębokość sięga od 2 do 9 m. Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu (ok. 3900–1600 lat p.n.e.), jednakże większość szybów znajdujących się w Krzemionkach powstało w wyniku działalności górników w latach 2900–2500 p.n.e. Wytwarzane przez nich z krzemienia siekiery cieszyły się dużą popularnością. Rozprowadzano je w promieniu aż 660 km.

Miejsce to jest znakomitym przykładem rozwoju myśli technicznej. Wspaniale zachowana architektura podziemi budzi powszechny podziw.