W czerwcu 1921 r. dyrektor PIG prof. Józef Morozewicz podjął decyzję o utworzeniu w Dąbrowie Górniczej stacji terenowej. Jej pierwszą siedzibą był budynek Szkoły Górniczo-Hutniczej, tzw. Sztygarki, założonej już w 1889 r.

dabrowa gorn

Dąbrowa Górnicza – lata trzydzieste XX w., w głębi po prawej gmachy Szkoły Górniczej, w której mieściła się przedwojenna siedziba Stacji Terenowej PIG. Fot. St. Doktorowicz - Hrebnicki

W 1923 r. kierownikiem Stacji został prof. Stanisław Doktorowicz - Hrebnicki, który rozpoczął prace związane z wykonaniem „Szczegółowej Mapy Geologicznej Polskiego Zagłębia Węglowego”. W 1945 r. S. Doktorowicz - Hrebnicki wraz z prof. Tadeuszem Bocheńskim reaktywowali działalność Stacji Terenowej, której siedzibą po wojnie były budynki KWK Saturn w Czeladzi.

hrebnicki

Stanisław Doktorowicz - Hrebnicki – lata trzydzieste XX w. Arch. Fot. PIG-PIB

Pracownicy Stacji zajmowali się problematyką złóż węgla kamiennego na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz Zagłębia Lubelskiego, a także złóż rud metali obszaru śląsko-krakowskiego. Coraz szerszy zakres zadań Stacji i związany z tym wzrost liczby jej pracowników sprawił, że konieczne stało się pozyskanie nowej siedziby.

czeladz

Budynek kopalni „Saturn” w Czeladzi, w którym w latach 1945-1960 mieściła się Stacja Górnośląska. Arch. Fot. PIG-PIB

W grudniu 1960 r. został oddany do użytku obecny gmach w Sosnowcu, a w dniu 1 maja 1965 r. Stacja została przemianowana na Oddział Górnośląski.

gmach oddzialu

Gmach Stacji, a później Oddziału w Sosnowcu tuż po wybudowaniu w 1961 r. Arch. Fot. PIG-PIB

Więcej informacji o historii Oddziału Górnośląskiego