Wyniki prac badawczych Instytutu były początkowo publikowane w postaci kartograficznej i tekstowej w wydawnictwach nieperiodycznych, takich jak „Sprawozdania PIG”, „Prace PIG” i „Biuletyn PIG”. To jednak nie służyło szybkiej wymianie naukowych doświadczeń i informacji o wynikach badań. Dlatego koniecznym stało się zatem stworzenie nowego geologicznego periodyku.

Pierwszy numer „Kwartalnika Geologicznego” ukazał się w 1957 r. W zamierzeniu było to wydawnictwo ograniczające się do geologii Polski. Artykuły publikowano po polsku, a ich streszczenia w językach angielskim i rosyjskim.

W ostatniej dekadzie XX w. pismo zmieniało swoje oblicze. Przede wszystkim zostało umiędzynarodowione. Dodano tytuł angielski do nazwy polskiej czasopisma. Począwszy od nr 2/1993 prace są publikowane wyłącznie w języku angielskim. W 1997 r. czasopismo zyskało kolorowe ilustracje.

Od 2000 r. to flagowe wydawnictwo PIG-PIB nosi tytuł „Geological Quarterly”, a od 2003 r. jest indeksowane przez ISI i jako pierwsze w Polsce czasopismo geologiczne znalazło się na tzw. liście filadelfijskiej. „Geological Quarterly” jest publikowany w systemie otwartym.

homepageimage en us