Karpacka Asocjacja Geologiczna powstała w 1923 r. na XIII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Brukseli z inicjatywy geologów polskich i czechosłowackich. Gospodarzem pierwszego międzynarodowego Zjazdu Asocjacji była Polska, a jego głównymi organizatorami Stacja Geologiczna w Borysławiu, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne.

Tematem przewodnim Zjazdu, odbywającego się od 2 do 7 września 1925 r. w Borysławiu, była budowa geologiczna Karpat Wschodnich, przede wszystkim pod kątem występowania złóż ropy naftowej i soli kamiennej.

Zjazd cieszył się dużym zainteresowaniem geologów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Liczny w nim udział wzięli Czesi, Rumunii, Jugosłowianie i oczywiście Polacy. Nie zabrakło także specjalistów z Francji, Hiszpanii, Włoch, a nawet Japonii i USA.

Zjazd miał znaczenie nie tylko naukowe, ale także polityczno-propagandowe. Pokazał osiągnięcia polskich geologów oraz znaczny postęp wiedzy o geologii Karpat.

boryslaw1

Stacja geologiczna w Borysławiu (po prawej stronie widokówki)