Wiosną 1923 r. prof. Jan Samsonowicz udał się w rejon Annopola-Rachowa, aby wyjaśnić warunki występowania piaskowca, który miał być wykorzystany jako tłuczeń drogowy. Jego uwagę zwróciło występowanie licznych konkrecji w górnokredowych piaskowcach glaukonitowych. Późniejsze badania laboratoryjne wykazały, że zawierają one około 19% pięciotlenku fosforu. Było to najbogatsze złoże fosforytów w Polsce.

Eksploatację złoża w Rachowie rozpoczęto już w 1924 r., a surowiec fosforytowy był używany do wyrobu nawozu w fabrykach związków azotowych w Chorzowie i Mościcach. Początkowo eksploatacja odbywała się ręcznie, a urobek transportowany był przez konie. W kolejnych latach kopalnię stopniowo mechanizowano.

W 1952 r. utworzono Kopalnię Fosforytów Annopol, w której w szczytowym okresie działalności pracowało około 600 osób, a wielkość wydobycia utrzymywała się na poziomie 82 tys. ton rocznie. Eksploatacji zaprzestano w 1971 r. ze względów ekonomicznych.

annopol

Transport urobku, lata 50. ubiegłego wieku (fot. Archiwum Miejskie w Annopolu)