Państwową służbę geologiczną (psg) powołał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki dekretem z dnia 31 marca 1938 r.

Zanim jednak do tego doszło, dwa lata wcześniej, powstał, decyzją ministra przemysłu i handlu, Komitet Reorganizacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego, przekształcony później w Tymczasową Radę Geologiczną. Organ ten zajął się opracowaniem koncepcji służby geologicznej w Polsce.

Efektem tych prac był dekret prezydenta. Stanowił on, że działalność psg ma polegać na prowadzeniu planowych i systematycznych badań geologicznych w celu poznania złóż surowców mineralnych kraju i umożliwienia praktycznego ich spożytkowania dla gospodarki narodowej. Wykonanie tych zadań powierzono Państwowej Radzie Geologicznej i Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, podlegającym ministrowi przemysłu i handlu.

Zakres zadań PIG został poważnie rozszerzony, budżet znacznie zwiększony, a sam Instytut uzyskał (ustawą z dnia 28.06.1939 r.) bardzo duże uprawnienia. Dyrektor PIG, którym został prof. Karol Bohdanowicz, przeprowadził reorganizację Instytutu. Wkrótce jednak wybuch II Wojny Światowej przerwał rozpoczęte z rozmachem prace.

morozewicz zespol

Dyrektor PIG prof. Józef Morozewicz z zespołem pracowników Instytutu