Jednym z najważniejszych wyzwań przedwojennej kartografii geologicznej było opracowanie seryjnej „Szczegółowej mapy geologicznej Polskiego Zagłębia Węglowego w skali 1:25 000”. Miała ona stanowić podstawę do wszelkich prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na tym terenie i być wyrazem bliskiej współpracy pomiędzy PIG a górnictwem węglowym.

W 1934 r. został opublikowany pierwszy arkusz tej mapy – Grodziec – opracowany przez wybitnego geologa prof. Stanisława Doktorowicza - Hrebnickiego. Autor przedstawił na nim budowę geologiczną regionu dąbrowskiego i stosowany do dzisiaj podział stratygraficzny karbonu wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Obecnie arkusz ten wciąż stanowi wzorzec rzetelnej i precyzyjnej pracy kartograficznej.

doktorowicz hrebnicki grodziec 25 000 mapa geologiczna small