Stowarzyszenie EuroGeoSurveys (EGS) zostało powołane w ramach Forum Europejskich Służb Geologicznych (FOREGS) przez dyrektorów służb geologicznych krajów Unii Europejskiej. EGS to stała sieć doradzająca organom UE i promująca udział geologów - naukowców w unijnych przedsięwzięciach i programach.

Podczas spotkania w styczniu 2000 r. przedstawiciele służb geologicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej postanowili ubiegać się o członkostwo w EGS jeszcze przed formalną akcesją swoich państw do UE. Pozytywna reakcja krajów - członków EGS pozwoliła PIG na złożenie w sierpniu 2001 r. formalnego wniosku o członkostwo w Stowarzyszeniu. Miesiąc później zapadła decyzja o przyjęciu Instytutu do EuroGeoSurveys – z dniem 1 stycznia 2002 r. Razem z Polską przyjęto służby geologiczne Węgier i Czech.