Początki Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) sięgają pierwszych dni 1918 r. – wiele miesięcy przed odzyskaniem niepodległości.

Prace nad późniejszą organizacją Instytutu umożliwił dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. Dokument ten powoływał Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W połowie listopada 1918 r. Sekcja Górniczo-Hutnicza Ministerstwa Przemysłu i Handlu zwróciła się do prof. Józefa Morozewicza z propozycją objęcia kierownictwa nowo powstającej instytucji, którą ten po dojrzałym namyśle przyjął.

Niespełna miesiąc po odzyskaniu niepodległości, uzyskano schronienie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, które zgodziło się na zaangażowanie 6 pracowników (na zatrudnienie 24 następnych Ministerstwo zgodziło się w dniu 1 kwietnia 1919 r.).

W lutym 1919 r. od Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przyjęto bibliotekę, zbiory i sprzęt Pracowni Geologicznej zorganizowanej przez prof. Jana Lewińskiego w 1901 r., a w dniach 13–15 kwietnia 1919 r. w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Państwowego Instytutu Geologicznego, na którym zatwierdzono statut.

2018 poczatki

1929 r., Prof. Józef Morozewicz (trzeci z lewej) podczas obrad Instytutu Popierania Nauki, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe