Odkrycie złóż molibdenu, wolframu i miedzi w zachodniej części bloku małopolskiego to efekt ponad 20 lat pracy zespołu specjalistów z Oddziału Górnośląskiego PIG pod kierownictwem dr. Kazimierza Piekarskiego. W okolicy Myszkowa geolodzy udokumentowali złoże rud molibdenowo - wolframowo - miedziowych (Mo-W-Cu) typu porfirowego, występujące na głębokości 400–1000 m.

Główne minerały kruszcowe: molibdenit, chalkopiryt, scheelit występują w zespołach żył kwarcowych związanych z intruzją granodiorytów (sztokwerk). Zasoby bilansowe molibdenu w złożu oszacowano na ok. 0,295 mln ton, wolframu na 0,238 mln ton i miedzi na 0,8 mln ton. Na razie jednak rudy Mo-W-Cu złoża Myszków nie są eksploatowane.

molibdenit6

Molibdenit. Okaz pochodzi z Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Fot. Dariusz Iwański